AFA    Moodle   
logo

Plaça Espanya, 2

08242 Manresa (Barcelona)

DL, DM i DJ:

9-13h i 17.30-19.30h

DC i DV:

9-13h

logo

Plaça Espanya, 2

08242 Manresa (Barcelona)

DL, DM i DJ:

9-13h i 17.30-19.30h

DC i DV:

9-13h

Orientació i Avaluació

batxillerat orientació

PROJECTE EDUCATIU

Els centres disposem d’autonomia per fixar objectius propis d’acord amb el context, aquests es reflecteixen en el projecte educatiu.

Aquest projecte té en compte els valors, objectius i prioritats d’actuació del centre, així com els aspectes singulars que l’identifiquen. Té en compte les característiques de l’entorn social, cultural i sociolingüístic del centre, fa palès el respecte al principi de no-discriminació i d’inclusió educativa com a valors fonamentals, i estableix els principis per a l’atenció a la diversitat, que inclouen les mesures organitzatives que el centre adopti.

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El batxillerat s’organitza d’acord amb els principis d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne o alumna per poder assolir les competències generals, els objectius educatius i els continguts i les competències específiques del batxillerat.

L’atenció a la diversitat de l’alumnat es fonamenta en tots els elements que constitueixen el currículum, principalment en la planificació i l’aplicació d’estratègies metodològiques i organitzatives i en la provisió de les ajudes tècniques necessàries per facilitar l’accessibilitat als aprenentatges a tot l’alumnat.

 

ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat. També l’ha d’orientar per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal. L’acció orientadora ha de permetre identificar i desenvolupar les capacitats de l’alumnat mitjançant la superació d’estereotips i patrons de gènere.

L’acció tutorial l’exerceix el conjunt de professorat que intervé en un grup d’alumnes amb la coordinació del professorat tutor del grup.

 

AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat és contínua i diferenciada segons les matèries, tenint en compte els diferents elements del currículum. Els criteris d’avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el grau d’assoliment de les competències generals, dels objectius i les competències específiques de cada matèria.

L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor o professora que exerceixi la tutoria, actua com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin, i valora l’evolució de l’alumne/a en el conjunt de les matèries i la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat, així com, al final de l’etapa, les seves possibilitats de progrés en estudis posteriors.

Els alumnes i les alumnes passen al segon curs quan han superat totes les matèries de primer curs o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en tres o quatre matèries poden optar per cursar només aquestes matèries.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació. ACEPTAR
Aviso de cookies