AFA    Moodle   
logo

Plaça Espanya, 2

08242 Manresa (Barcelona)

DL, DM i DJ:

9-13h i 17.30-19.30h

DC i DV:

9-13h

logo

Plaça Espanya, 2

08242 Manresa (Barcelona)

DL, DM i DJ:

9-13h i 17.30-19.30h

DC i DV:

9-13h

Batxillerat

Batxillerat

BENVINGUDA DE LA COORDINADORA

Carme Pastor, coordinadora de Batxillerat us dona la benvinguda a l’Insitut Lluís de Peguera.

Al nostre centre hi trobareu que podeu estudiar el Batxillerat Diürn (8 a 14.30h) o el Batxillerat de tarda (16 a 21h).

Dins del Batxillerat Diürn trobem les modalitats: Científic-tecnològic, Humanitats i ciències socials i d’Arts. 

Dins de cada modalitat hi trobareu diferents itineraris perquè l’alumne pugui trobar l’opció que més s’adapti a les seves necessitats.

Cada modalitat o itinerari es pot cursar fent una doble titulació fent el Batxibac, una titulació català-francés.

Si voleu més informació també podeu visitar el Moodle o enviar un correu a iespeguera@xtec.cat a través de l’apartat Contacte.

QUIN BATXILLERAT VOLS CURSAR?

L’ensenyament del batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera flexible en tres modalitats:

MODALITATS

Els diversos batxillerats que ofereix l’Institut Lluís de Peguera es poden classificar en tres categories o modalitats:

  • Arts
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

A més, l’oferta formativa es pot estudiar tant al Batxillerat Diürn, de 8h a 14,30h, com al Batxillerat Nocturnde 16h a 21h, amb l’excepció que en aquest segon no hi ha estudis de la modalitat artística.

ITINERARIS

Dins de cada categoria o modalitat s’obre un ventall de possibilitats amb el nom d’itineraris:

  • Modalitat artística: plàstiques, imatge i disseny
  • Modalitat d’arts escèniques: música i dansa.
  • Modalitat de ciències i tecnologia: ciències, i tecnologia.
  • Modalitat d’humanitats i ciències socials: humanitats pures, ciències socials, i mitx.

Per últim, i no per això menys important, el Batxillerat Diürn té una opció molt particular que permet cursar un currículum mixt, des de qualsevol modalitat i itinerari, que suposa un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i permet cursar matèries com la Llengua i literatura franceses Història de França. Aquesta opció s’anomena Batxibac.

MODALITATS DE BATXILLERAT

Dins d’aquests apartats trobaràs la informació sobre cada una de les modalitats de Batxillerat.

Cadascuna d’aquestes modalitats té: Matèries comunes, Matèries de modalitat, Matèries específiques. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària. Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos de formació, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral, amb el benentès que l’itinerari formatiu és encara prou obert per permetre, al final dels dos cursos acadèmics, construir el seu itinerari acadèmic i professional futur.

Itineraris Batxillerat Diürn

Dins de cada modalitat hi trobareu diferents itineraris perquè l’alumne pugui trobar l’opció que més s’adapti a les seves necessitats.

El nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cadascun dels dos cursos és la que es mostra en la taula següent.

Matèries 1r 2n
Llengua catalana i literatura I i II 2 2
Llengua castellana i literatura I i II 2 2
Llengua estrangera I i II 3 3
Educació física 2
Filosofia 2
Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca (*)

 

Matèria comuna d’opció I i II 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2
Total 30 30

Les matèries comunes d’opció de cada modalitat per a primer curs i segon de batxillerat són:

Modalitat de batxillerat Matèria comuna d’opció
Ciències i tecnologia Matemàtiques I i II
Humanitats i ciències socials Humanitats Llatí I i II
Ciències socials Matemàtiques aplicades CS I i II
Arts Història i fonaments de les arts I i II

Les matèries de modalitat per a batxillerat segons les diferents modalitats i els cursos en què s’han d’impartir són les que es mostren a la taula següent.

Ciències i tecnologia  1r  2n
Biologia I i II 4 4
Ciències de la Terra (geologia) I i II 4 4
Dibuix tècnic I i II 4 4
Electrotècnia 4
Física I i II 4 4
Química I i II 4 4
Tecnologia industrial I i II 4 4
Humanitats i ciències socials 1r  2n
Economia 4
Economia d’empresa I i II 4 4
Geografia 4
Grec I i II 4 4
Història de l’art 4
Història del món contemporani 4
Literatura castellana 4
Literatura catalana 4
Literatura universal 4
Llatí I i II (*) 4 4
Matemàtiques aplicades CS I i II (*) 4 4
Arts 1r 2n
Anàlisi musical I i II 4 4
Anatomia aplicada 4
Arts escèniques 4
Cultura audiovisual I i II 2 4
Dibuix artístic I i II 4 4
Dibuix tècnic I i II 4 4
Disseny 4
Història del món contemporani 4
Literatura castellana 4
Literatura catalana 4
Literatura universal 4
Llenguatge i pràctica musical 4
Volum 4
*Si no s’ha cursat com a matèria comuna d’opció.

Les matèries específiques són les següents:

Matèries 1r 2n
Un altra matèria de modalitat 4 4
Llengua i cultura occitanes 2
Història de la música i de la dansa 2
Psicologia 2
Segona llengua estrangera I i II (*) 2+2
Sociologia 2
Tècniques d’expressió graficoplàstica 2
Religió 2
Estada a l’empresa 2
Matèria específica de centre 2 2

 

 PRESENTACIÓ BATXILLERAT 2020-22

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MODALITAT D’ARTS PLÀSTIQUES

MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES

TREBALL DE RECERCA

En el batxillerat, l’alumnat ha de consolidar la competència en recerca i per aquest motiu en el currículum figura també la matèria de treball de recerca.

Aquest treball consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb vista a la investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb l’orientació del professorat.

El treball de recerca pot emmarcar-se dins l’àmbit d’una matèria o pot ser interdisciplinari o transversal, de manera que permeti a l’alumnat adquirir una visió integrada de les diferents àrees del saber.

Aquest és un treball obligatori que s’inicia al primer curs i es finalitza durant el segon curs de batxillerat.

L’alumnat ha d’elaborar una memòria escrita del treball realitzat i ha de fer una exposició oral en públic que consistirà en una presentació concisa, clara i rigorosa que sintetitzi el treball fet.

La nota del treball de recerca suposa un 10% de la nota final de batxillerat.

ESTADA A L’EMPRESA

És una matèria específica de batxillerat amb una funció essencialment orientadora, que té com a objectiu fer conèixer la realitat del món laboral als alumnes. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis.

L’Estada a l’Empresa ha de tenir una durada de 70 hores. Es pot utilitzar la matèria específica del centre amb una assignació horària de 2 hores setmanals per ampliar aquesta matèria. En aquest cas, en l’expedient de l’alumne hi ha de constar dues qualificacions:

estada a l’empresa i ampliació d’estada a l’empresa.

Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores poden sol·licitar al director o directora del centre l’exempció de la matèria d’Estada a l’Empresa. La sol·licitud corresponent ha d’anar acompanyada d’una breu memòria, en la qual ha de constar el següent:

  • Descripció de l’empresa.
  • Descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne.
  • Còpia del contracte laboral.

Els alumnes han de lliurar la documentació abans del 31 d’octubre del corresponent curs escolar.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació. ACEPTAR
Aviso de cookies