AMPA    Moodle   
logo

Plaça Espanya, 2

08242 Manresa (Barcelona)

DL, DM i DJ:

9-13h i 17.30-19.30h

DC i DV:

9-13h

logo

Plaça Espanya, 2

08242 Manresa (Barcelona)

DL, DM i DJ:

9-13h i 17.30-19.30h

DC i DV:

9-13h

Batxillerat

Batxillerat

PRESENTACIÓ

L’ensenyament del batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera flexible en tres modalitats:

Cadascuna d’aquestes modalitats té: Matèries comunes, Matèries de modalitat, Matèries específiques. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària. Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos de formació, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral, amb el benentès que l’itinerari formatiu és encara prou obert per permetre, al final dels dos cursos acadèmics, construir el seu itinerari acadèmic i professional futur.

El nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cadascun dels dos cursos és la que es mostra en la taula següent.

Matèries 1r 2n
Llengua catalana i literatura I i II 2 2
Llengua castellana i literatura I i II 2 2
Llengua estrangera I i II 3 3
Educació física 2
Filosofia 2
Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca (*)

 

Matèria comuna d’opció I i II 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2
Total 30 30

Les matèries comunes d’opció de cada modalitat per a primer curs i segon de batxillerat són:

Modalitat de batxillerat Matèria comuna d’opció
Ciències i tecnologia Matemàtiques I i II
Humanitats i ciències socials Humanitats Llatí I i II
Ciències socials Matemàtiques aplicades CS I i II
Arts Història i fonaments de les arts I i II

Les matèries de modalitat per a batxillerat segons les diferents modalitats i els cursos en què s’han d’impartir són les que es mostren a la taula següent.

Ciències i tecnologia  1r  2n
Biologia I i II 4 4
Ciències de la Terra (geologia) I i II 4 4
Dibuix tècnic I i II 4 4
Electrotècnia 4
Física I i II 4 4
Química I i II 4 4
Tecnologia industrial I i II 4 4
Humanitats i ciències socials 1r  2n
Economia 4
Economia d’empresa I i II 4 4
Geografia 4
Grec I i II 4 4
Història de l’art 4
Història del món contemporani 4
Literatura castellana 4
Literatura catalana 4
Literatura universal 4
Llatí I i II (*) 4 4
Matemàtiques aplicades CS I i II (*) 4 4
Arts 1r 2n
Anàlisi musical I i II 4 4
Anatomia aplicada 4
Arts escèniques 4
Cultura audiovisual I i II 2 4
Dibuix artístic I i II 4 4
Dibuix tècnic I i II 4 4
Disseny 4
Història del món contemporani 4
Literatura castellana 4
Literatura catalana 4
Literatura universal 4
Llenguatge i pràctica musical 4
Volum 4
*Si no s’ha cursat com a matèria comuna d’opció.

Les matèries específiques són les següents:

Matèries 1r 2n
Un altra matèria de modalitat 4 4
Llengua i cultura occitanes 2
Història de la música i de la dansa 2
Psicologia 2
Segona llengua estrangera I i II (*) 2+2
Sociologia 2
Tècniques d’expressió graficoplàstica 2
Religió 2
Estada a l’empresa 2
Matèria específica de centre 2 2

 

TREBALL DE RECERCA

En el batxillerat, l’alumnat ha de consolidar la competència en recerca i per aquest motiu en el currículum figura també la matèria de treball de recerca.

Aquest treball consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb vista a la investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb l’orientació del professorat.

El treball de recerca pot emmarcar-se dins l’àmbit d’una matèria o pot ser interdisciplinari o transversal, de manera que permeti a l’alumnat adquirir una visió integrada de les diferents àrees del saber.

Aquest és un treball obligatori que s’inicia al primer curs i es finalitza durant el segon curs de batxillerat.

L’alumnat ha d’elaborar una memòria escrita del treball realitzat i ha de fer una exposició oral en públic que consistirà en una presentació concisa, clara i rigorosa que sintetitzi el treball fet.

La nota del treball de recerca suposa un 10% de la nota final de batxillerat.

 

ESTADA A L’EMPRESA

És una matèria específica de batxillerat amb una funció essencialment orientadora, que té com a objectiu fer conèixer la realitat del món laboral als alumnes. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis.

L’Estada a l’Empresa ha de tenir una durada de 70 hores. Es pot utilitzar la matèria específica del centre amb una assignació horària de 2 hores setmanals per ampliar aquesta matèria. En aquest cas, en l’expedient de l’alumne hi ha de constar dues qualificacions:

estada a l’empresa i ampliació d’estada a l’empresa.

Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores poden sol·licitar al director o directora del centre l’exempció de la matèria d’Estada a l’Empresa. La sol·licitud corresponent ha d’anar acompanyada d’una breu memòria, en la qual ha de constar el següent:

  • Descripció de l’empresa.
  • Descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne.
  • Còpia del contracte laboral.

Els alumnes han de lliurar la documentació abans del 31 d’octubre del corresponent curs escolar.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació. ACEPTAR
Aviso de cookies